Служба з охорони праці та безпеки життєдіяльності


Заходи щодо профілактики травматизму
ЗАХОДИ
ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ
УЧАСНИКІВ освітнього ПРОЦЕСУ
У 2017-2018 навчальному році

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1.       

Організувати безпечне функціонування навчального закладу щодо недопущення травмування працівників та учнів під час навчально-виховного процесу.

Протягом року

Адміністрація

 

2.       

Здійснювати нагляд за додержанням вимог нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Протягом року

Табачук О.Т.

Василишин Т.Б.

Дрозд М.І.

 

3.       

Вести роз’яснювальну роботу щодо профілактики травматизму під час  навчально-виховного процесу  та в позакласній діяльності.

Протягом року

Василишин Т.Б.

Сергієнко Г.М.

Класні керівники

Учителі основ здоров’я

 

4.       

Оформити акт перевірки стану спортивних споруд у спортивному залі та на спортивному майданчику.

До 01.09.2017

Василишин Т.Б.

 

5.       

Провести місячник «Увага! Діти на дорозі!».

Вересень 2017

Сергієнко Г.М.

Анікіна Н.І.

 

6.       

Провести вступні інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями всіх класів.

До 05.09.2017

Класні керівники

 

7.       

Поновити інформаційні класні куточки матеріалами з питань безпеки життєдіяльності.

До 24.09.2017

Класні керівники

 

8.       

Проводити роз’яснювальну роботу з учнями та педколективом щодо профілактики захворювань на грип та інші інфекційні хвороби.

Протягом року

Адміністрація

Медсестра

Класні керівники

 

9.       

Організувати роботу з попередження травматизму, охорони життя дітей, протипожежної безпеки під час новорічних свят та канікул. 

Грудень 2017

Травень 2018

Василишин Т.Б.

Сергієнко Г.М.

 

10.   

Провести тиждень безпеки життєдіяльності.

Квітень 2018

Дороніна О.Р.

Василишин Т.Б.

 

11.   

Проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності для учнів під час навчальних екскурсій, походів; для працівників гімназії – при виконанні ремонтних робіт.

Протягом року

Червень 2018

Сергієнко Г.М.

Дрозд М.І.

 


Положення про систему управління охороною праці

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Калуської гімназії

ім. Дмитра Бахматюка

_________О.Т. Табачук

 

 

Положення

про систему управління охороною праці

у Калуській гімназії ім. Дмитра Бахматюка

 

Вступ

Це положення визначає основні завдання, функції системи управління  охороною праці та порядок їх реалізації для подальшого підвищення рівня організації робіт із забезпечення безпеки та умов праці у закладі.

І. Загальні положення

1.1. Система управління охороною праці (СУОП), яка регламентована нормативними документами та організаційно оформлена, це планомірна діяльність зі здійснення необхідних організаційних,

технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на дотримання вимог охорони праці у школі.

1.2. Метою впровадження СУОП є підвищення ефективності роботи із забезпечення безпеки, зниження травматизму, що базується на вирішенні комплексу завдань зі створення безпечних та здорових умов праці, а також працездатності педагогічних працівників у процесі роботи. Підняття активності педпрацівників із дотримання вимог техніки безпеки, протипожежного режиму.

1.3. Процес управління ОП — це сукупність дій директора та відповідального спеціаліста з ОП щодо узгодження спільної діяльності працівників для досягнення безпечних умов праці та навчального процесу.

1.4. Об’єктом управління СУОП є умови праці та процеси їх формування на робочих місцях.

1.5. Управління охороною праці у школі здійснюється директором школи.

1.6. Навчання, інструктажі, документація, контроль за дотриманням правил з техніки безпеки згідно з наказом та посадовою інструкцією покладено на заступника директора з навчально-виховної роботи Василишин Т.Б.

1.7. Базою СУОП є:

 • нормативно-технічна документація з охорони праці, яка включає в себе системи стандартів безпеки праці (ССБП), норми і правила з охорони праці, кодекс Законів про працю, Закон України «Про охорону праці»;
 • директивна документація з охорони праці, яка містить накази,

розпорядження, директиви та інструктивні листи вищих організацій,

накази директора школи, рішення та приписи контролюючих органів.

 1. Завдання та функції охорони праці у школі та їх реалізація

2.1. Основними завданнями із забезпечення безпеки праці є:

 • дотримання законодавства з ОП;
 • забезпечення медичного контролю та оглядів;
 • навчання, інструктажі та атестація;
 • забезпечення безпечних та здорових умов праці;
 • забезпечення безпечних умов під час експлуатації навчальних

кабінетів, комп’ютерів та технічних засобів навчання (ТЗН);

 • забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;
 • забезпечення оптимальних режимів праці та навчання.

2.2. Для реалізації цих завдань здійснюються такі функції управління ОП у школі:

 • планування робіт з ОП;
 • навчання, атестація та інструктажі з безпеки життєдіяльності;
 • контроль за станом ОП;
 • облік та аналіз нещасних випадків;
 • стимулювання робіт з ОП.

III. Організація роботи з ОП

Основними завданнями організації роботи є:

 • дотримання обов’язків, прав та відповідальності працівниками з безпеки праці на робочих місцях;
 • виконання планів робіт, наказів, розпоряджень, приписів із питань ОП;
 • організація пожежної безпеки та виробничої санітарії.
 1. Планування робіт з ОП

4.1. Метою планування є забезпечення безпеки праці та навчання на робочих місцях.

4.2. Планування робіт з ОП здійснюється на основі:

 • нормативної документації з ОП;
 • наказів та вказівок вищих та контролюючих органів;
 • рішень робочих засідань, заходів із ОП колективного договору, а також тих, які вказані в актах розслідування нещасних випадків;
 • заходів, які розроблені за результатами періодичних медичних оглядів.

4.3. Планування робіт з ОП має бути перспективне. Основою перспективного планування є «Комплексний план поліпшення умов охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів».

4.4. З метою організації розроблення комплексного плану по школі директор видає наказ, згідно з яким призначається відповідальна особа з ОП, встановлюються строки та призначаються відповідальні виконавці.

4.5. Поточне планування здійснюють на основі затвердженого плану за допомогою розроблення таких документів:

 • розділу колективного договору «Охорона праці»;
 • комлексних заходів щодо поліпшення умов праці.

4.6. Відповідальність за проведення своєчасного ремонту, дотримання правил експлуатації навчальних кабінетів, майстерень та їх оформлення несе директор школи.

 1. Навчання працівників безпеки праці

5.1. Усі працівники, прийняті на роботу, повинні пройти навчання безпечних методів праці, а також увідний та первинний інструктажі з ОП.

5.2. Повторні інструктажі необхідно проводити з працівниками двічі на рік за спеціальною програмою з техніки безпеки.

5.3. Навчання працівників безпеки праці проводиться відповідно до вимог Державного Комітету України з нагляду за ОП на підставі наказу № 27 від 17.02.1999.

 1. Контроль за станом охорони праці

6.1. Контроль за станом ОП здійснює директор школи та відповідальна особа згідно з наказом.

6.2. Переглядати та затверджувати інструкції з охорони праці потрібно 1 раз на 3 роки.

VII. Облік, аналіз та оцінка стану охорони праці

7.1. Облік, аналіз та оцінка стану ОП має на меті визначити рівень безпеки праці та розробити рекомендації для прийняття рішень директором.

7.2. Організацію обліку та аналізу стану ОП здійснює директор та відповідальна особа згідно з наказом по школі.

7.3. Директор школи двічі на рік інформує працівників про виконання колективного договору.

VIII. Стимулювання робіт з охорони праці

8.1. Директору навчального закладу варто ініціювати моральне та матеріальне стимулювання працівників за активну роботу з виконання вимог нормативних актів із ОП та посадових інструкцій.

8.2. Щорічно слід проводити збори трудового колективу з ОП за підсумками роботи за рік.

 1. Виховна робота з охорони праці

9.1. У колективі педпрацівників та обслуговуючого персоналу школи необхідно проводити постійну роботу з виховання в кожного працівника почуття відповідальності за дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, а також нетерпимого ставлення до порушення цих правил.

9.2. Основними формами виховної роботи є:

 • навчання учнів та працівників безпеки праці;
 • дотримання правил, норм та інструкцій з ОП;
 • застосування дисциплінарних та матеріальних дій до порушників відповідно до Кодексу законів про працю та Закону «Про охорону праці».
 1. Пропаганда, агітація та інформаційне забезпечення охорони праці

У навчальному закладі необхідно організувати пропаганду ОП, роботу щодо інформаційного забезпечення педагогічних працівників (лекції, семінари тощо) з питань охорони праці.

 

 

Відповідальна за ОП                     Т.Б. Василишин


Шановні батьки!

 

Управління ДСНС України в Івано-Франківській області застерігає: не залишайте дітей без нагляду!

 

Відомо, що найбільше багатство нації, її майбутнє – молоде покоління. Життя – безцінне, а дитяче – тим більше. Надзвичайно прикро, коли воно наражається на небезпеку без жодних на те підстав. Як свідчить статистика, найбільше випадків виникнення пожеж з вини дітей відбувається в період світлого дня, коли діти залишаються без нагляду дорослих.

Кількість смертельних випадків та травмування серед дітей змушує звернутися до кожного громадянина, особливо до батьків. Щорічно на Івано-Франківщині виникають випадки, коли за різних обставин діти потрапляють у надзвичайні ситуації. Внаслідок цього десятки наших маленьких громадян отримують травми, або ще гірше – втрачають життя.

Основними причинами дитячого травматизму і трагічних наслідків є гра з вогнем чи піротехнічними виробами, самовільне користування печами, газовими або електричними приладами, порушення правил дорожнього руху, перебування поблизу водойм, недотримання заходів безпеки в разі виявлення боєприпасів або підозрілих предметів. Часто біда трапляється тоді, коли діти опиняються без належного нагляду дорослих і в пошуках розваги вигадують небезпечні ігри.

Це вказує на те, що підростаючому поколінню необхідно нагадувати, до яких тяжких наслідків призводить порушення заходів безпеки та роз’яснювати, як поводити себе, щоб уникнути лиха.

Шановні батьки!

Управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до Вас з проханням не залишати дітей без нагляду та контролювати їхні розваги. Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, правила поведінки на вулиці, дорогах і водоймах, під час користування пічним опаленням, електричними та газовими приладами, піротехнікою, побутовою хімією, ліками тощо. Періодично виділяйте декілька хвилин для відвертої розмови з дітьми, адже потім цей час вимірюватиметься ціною життя. Пам’ятайте, щоб неждана мить не стала початком великої біди, потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації! Життя Ваших дітей залежить лише від Вас самих!

 

Фахівець з охорони праці

та безпеки життєдіяльності

Балван Олег Михайлович
Оцініть статтю!
Календар

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Корисні посилання

6

уо

Імтзо

4

2

1

ппо

пп

Сторінка у Facebook

Для користувачів

Всі права захищені згідно з чинним законодавством України (частина 1 статті 41 Конституції України та стаття 418 Цивільного кодексу України). Будь-яке поширення чи передрук матеріалів сайту дозволяється тільки за умови розміщення активного (індексованого) гіперпосилання на першоджерело.

Контактна інформація

77300
вул. Біласа і Данилишина, б. 15
м. Калуш
Івано-Франківська обл.

тел.(03472) 6-62-24.

e-mail: gymnaziumkalush@ukr.net

Статистика

© 2019 Калуська гімназія ім. Дмитра Бахматюка  Увійти