Правила прийому учнів у 1(5) клас

СХВАЛЕНО

Рада гімназії

(протокол №3 від 27.04.2015 р.)

Педагогічна рада

(протокол №4 від 28.04.2015 р.)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти

Калуської міської ради

Л.М. Максимович (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Калуської гімназії

Калуської міської ради

О.Т. Табачук (підпис),

наказ №68/01-05

ПРАВИЛА
прийому учнів у 1(5) клас
Калуської гімназії Калуської міської ради
  1. Загальні положення
 • – Правила складені відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №28 ( 28-2014-п ) від 22.01.2014), на підставі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), наказ МОН №389 від 19.06.2003р., згідно зі Статутом Калуської гімназії Калуської міської ради, затвердженим рішенням міської ради №2604 від 09.09.2014 р.
 • – Правила прийому учнів у 1(5) клас Калуської гімназії схвалюються педагогічною радою та радою гімназії, затверджуються директором навчального закладу за погодженням з управлінням освіти Калуської міської ради.
 • – Вступ учнів до Калуської гімназії здійснюється на конкурсній основі.
 • – У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.
 • – Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

 • 2. Організація конкурсу
 • – Правила прийому учнів у 1(5) клас Калуської гімназії оголошуються не пізніше, ніж за місяць до його початку, розміщуються в приміщенні гімназії, на офіційному сайті закладу та в засобах масової інформації.
 • – Випробування в рамках конкурсного прийому проводяться після закінчення навчального року (червень).
 • – Для проведення конкурсних випробувань створюється приймальна комісія, склад якої затверджується директором гімназії за погодженням з радою навчального закладу. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор навчального закладу або його заступник.
 • – До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора гімназії разом із заповненою анкетою визначеної форми.
 • – До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів, відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

 

 • 3. Проведення конкурсу
 • – Проведення конкурсу здійснюється приймальною комісією.
 • – У рамках конкурсу проводяться випробування з української мови (диктант з творчим та/або граматичним завданням) і математики в письмовій формі.
 • – Конкурсні випробування з української мови та математики проводяться в один день. Тривалість кожного випробування – одна година.
 • – Під час проведення конкурсних випробувань мають право бути присутніми спостерігачі від батьківської громадськості – за рекомендацією ради гімназії (не більше двох осіб у приміщенні, де проводиться випробування).
 • – Конверти з конкурсними завданнями, які зберігаються у директора гімназії, відкриваються безпосередньо перед кожним випробуванням головою приймальної комісії в присутності її членів та представників батьківської громадськості.
 • – Зміст письмових завдань в основному має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи (за курс початкової школи), передбачати демонстрацію творчого та логічного мислення. У запропонованих завданнях допускається використання позапрограмового матеріалу.
 • – Для проведення кожного конкурсного випробування вступникам, які розміщуються у відведених приміщеннях так, щоб за учнівським столом знаходився тільки один учень, видаються аркуші зі штампом навчального закладу (передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи).
 • – Після закінчення кожного випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам комісії згідно з процедурою. Дешифрування робіт здійснюється головою приймальної комісії після виставлення балів.
 • – Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються в навчальному закладі протягом року.
 • – Конкурсні роботи учнів і з української мови, і з математики оцінюються за 24-бальною системою. Всі завдання мають визначену в балах “ціну”. Максимальна кількість балів і з української мови, і з математики – 24.
 • – Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів комісії, які зберігаються так, як протоколи державної підсумкової атестації учнів.
 • – Звільняються від випробувань:
 • з української мови:
  • – учні, які є переможцями міського (обласного, всеукраїнського) етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика в 4 класі;
  • – учні, які є переможцями міського етапу олімпіади з української мови в 4 класі;
 • з математики:
  • – учні, які є переможцями міського етапу олімпіади з математики у 4 класі.

При цьому в протокол конкурсних випробувань заносяться оцінки:

24 бали – за І місце;

22 бали – за ІІ місце;

20 балів – за ІІІ місце.

 • – Результати письмових випробувань оголошуються не пізніше ніж через три дні після їх проведення. Списки вступників із виставленими балами розміщуються на дошці оголошень навчального закладу для загального ознайомлення.
 • – У випадку незгоди з рішенням приймальної комісії, батьки учнів або особи, які їх замінюють, можуть протягом тижня після оголошення результатів конкурсу звернутися з апеляцією до голови приймальної комісії. Апеляція розглядається протягом трьох днів із дня її подання.
 • Додаткові випробування за результатами розгляду апеляції не проводяться.

 

 • 4. Порядок зарахування
 • – Зарахування в гімназію учнів, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, здійснюється наказом директора на підставі рішення приймальної комісії після проведення батьківських зборів.
 • – Учні, які одержали високі результати на конкурсних випробуваннях, але не ввійшли до списку за прохідним рейтингом, зараховуються до резерву.
 • – До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

 

 • 5. Контроль за проведенням конкурсу
 • – Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання Правил прийому учнів у 1(5) клас Калуської гімназії Калуської міської ради.
 • – Контроль за організацією та проведенням конкурсного відбору, порядком зарахування дітей до гімназії за його результатами здійснює управління освіти Калуської міської ради.
Оцініть статтю!
Календар

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Корисні посилання

6

уо

Імтзо

4

2

1

ппо

пп

Сторінка у Facebook

Для користувачів

Всі права захищені згідно з чинним законодавством України (частина 1 статті 41 Конституції України та стаття 418 Цивільного кодексу України). Будь-яке поширення чи передрук матеріалів сайту дозволяється тільки за умови розміщення активного (індексованого) гіперпосилання на першоджерело.

Контактна інформація

77300
вул. Біласа і Данилишина, б. 15
м. Калуш
Івано-Франківська обл.

тел.(03472) 6-62-24.

e-mail: gymnaziumkalush@ukr.net

Статистика

© 2019 Калуська гімназія ім. Дмитра Бахматюка  Увійти