Рада гімназії


Положення про раду гімназії

Положення про раду гімназії

У період між загальними зборами (конференцією) діє рада ГІМНАЗІЇ.

5.4.1. Метою діяльності ради гімназії є:

 • об’єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості задля розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу гімназії та демократичного стилю управління закладом;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом, підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

5.4.2. Основними завданнями ради гімназії є:

 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку гімназії, сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії із сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • сприяння створенню належного психолого-педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • сприяння формуванню у гімназистів навичок здорового способу життя через створення належного виховного середовища;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку гімназистів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчого пошуку і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • сприяння пошуку та підтримці обдарованих дітей, створення умов для належного морального та матеріального заохочення учнів гімназії;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

5.4.3. До ради гімназії обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів гімназії та батьків. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) гімназії.

5.4.4. Очолює раду гімназії голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

5.4.5. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

5.4.6. Рада гімназії діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

5.4.7. Рада гімназії працює за планом, який затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради гімназії може скликатися головою, членами ради або з ініціативи директора гімназії чи засновника.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним голосом є голос голови ради.

Для вирішення поточних питань рада гімназії може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.4.8. Рада гімназії:

 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу;
 • організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу та режиму роботи гімназії, профілів навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • спільно з адміністрацією затверджує режим роботи навчального закладу;
 • сприяє формуванню мережі класів гімназії, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • спільно з педагогічною радою приймає рішення про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про встановлення кваліфікаційних категорій та присвоєння педагогічних звань учителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);
 • виносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд питань, що стосуються кадрового забезпечення діяльності гімназії;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями гімназії;
 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь, за згодою батьків (осіб, які їх замінюють), в обстеженні житлово-побутових умов учнів, сім’ї яких належать до соціально незахищених;
 • сприяє педагогічній освіченості батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
 • розглядає та виносить на розгляд засновника пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

Склад ради гімназії, 2017-2018

 

СКЛАД РАДИ ГІМНАЗІЇ

2017-2018 н.р.

 

 

Рогів Василь Дмитрович – голова ради

 

Члени ради:

 

представники від педагогічного колективу:

 

Табачук Оксана Титівна – директор

Рожик Роман Вікторович – учитель математики

Колтун Леся Євстахівна – учитель біології, хімії

Забавська Ольга Ігорівна – учитель історії, правознавства

Байляк Леся Петрівна – психолог

Генега Ольга Остапівна – учитель фізкультури 

 

представники від батьківської громадськості:

 

Максимець Ольга Євгенівна

Мироненко Леся Іванівна

Демків Юрій Васильович

Регіна Юріївна Вишинська

Наталія Василівна Габльовська

 

представники від учнівської спільноти:

 

Гаврилів Яна 

Петренко Юлія 

Кучер Софія 

Попович Діана 

Павлюк Христина  

Максим’як Олена


Склад ради гімназії, 2016-2017

 

СКЛАД РАДИ ГІМНАЗІЇ

2016-2017 н.р.

 

 

Рогів Василь Дмитрович – голова ради

 

Члени ради:

 

представники від педагогічного колективу:

 

Табачук Оксана Титівна – директор

Рожик Роман Вікторович – учитель математики

Колтун Леся Євстахівна – учитель біології, хімії

Забавська Ольга Ігорівна – учитель історії, правознавства

Байляк Леся Петрівна – психолог

Генега Ольга Остапівна – учитель фізкультури 

 

представники від батьківської громадськості:

 

Максимець Ольга Євгенівна

Мироненко Леся Іванівна

Демків Юрій Васильович

Регіна Юріївна Вишинська

Наталія Василівна Габльовська

 

представники від учнівської спільноти:

 

Гаврилів Яна 

Петренко Юлія 

Кучер Софія 

Попович Діана 

Павлюк Христина  

Максим’як Олена

 

Діяльність ради гімназії

Оцініть статтю!
Календар

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Корисні посилання

6

уо

Імтзо

4

2

1

ппо

пп

Сторінка у Facebook

Для користувачів

Всі права захищені згідно з чинним законодавством України (частина 1 статті 41 Конституції України та стаття 418 Цивільного кодексу України). Будь-яке поширення чи передрук матеріалів сайту дозволяється тільки за умови розміщення активного (індексованого) гіперпосилання на першоджерело.

Контактна інформація

77300
вул. Біласа і Данилишина, б. 15
м. Калуш
Івано-Франківська обл.

тел.(03472) 6-62-24.

e-mail: gymnaziumkalush@ukr.net

Статистика

© 2019 Калуська гімназія ім. Дмитра Бахматюка  Увійти